October 16, 2018

10400-1

October 16, 2018

8176-2

October 16, 2018

10487-2

November 13, 2016

Pocetna post

November 13, 2016

Deklaracije

Deklaracije I crno bele nalepnice raznih veličina Prema Zakonu o zaštiti potrošača, član 53, regulisano je da proizvodi namenjeni prometu moraju da imaju deklaraciju koja sadrži: […]