Memorandum je list papira, A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci Vašeg poduzeća sa ciljem da se u poslovnom svetu pokažete kao ozbiljni konkurenti. Što za cilj ima povećanje obima posla i lakšu komunikaciju sa poslovnim partnerima.

Na memorandumu obavezno ide logo preduzeća, a u hederu ili futeru podaci kao što su žiro račun, PIB, matični broj, kontakt telefoni itd.

Štampaju se u 1 i 2 boje ili u koloru.