Izrada i štampa časopisa na papirima po želji komitenata, kako crno belih tako i kolornih strana.