Štampa cenovnika uglavnom se radi za kafiće ili male bife-e koji ne sadrže veliki broj artikala. Cenovnike uglavnom radimo u A5 formatu (polovina A4). Plastificirani su sa obe strane.