Karte odnosno ulaznice najčešće štampaju organizatori nekih događaja ili manifestacija. Karte izrađujemo na najkvalitetnijim papirima (kunsdruck) i kartonima u zavisnosti od Vaše želje i budžeta.

ulaznice

Karte na kraju dorađujemo sa dve metode:

  •    Numeracija ( svaka karta obeležena svojim rednim brojem )
  •    Perforacija ( izreckan deo karte koji se otcepljuje radi kontrole )