November 13, 2016

Deklaracije

Deklaracije I crno bele nalepnice raznih veličina Prema Zakonu o zaštiti potrošača, član 53, regulisano je da proizvodi namenjeni prometu moraju da imaju deklaraciju koja sadrži: […]